Przetwarzanie sprzętu chłodniczego

W procesie przetwarzania urządzeń chłodniczych jednym z najważniejszych elementów jest usunięcie z nich węglowodorów, w szczególności freonów R11 i R12, które odpowiedzialne są za niszczenie warstwy ozonowej. Freony znajdują się nie tylko w układzie chłodniczym, ale w starszych typach lodówek używane były również do spieniania poliuretanu, który używany jest jako warstwa izolacyjna. Ilość freonu w izolacji porównywalna jest z tą znajdującą się w obiegu chłodniczym (ponad 100g/urządzenie). Z tego względu rozdrabnianie urządzeń chłodniczych musi odbywać się w hermetycznych urządzeniach, a powietrze procesowe musi być oczyszczane w specjalnych instalacjach umożliwiających odzysk R11.

Instalacja do przetwarzania urządzeń chłodniczych składa się z następujących elementów funkcjonalnych:

  • część demontażu wstępnego
  • odsysanie czynników chłodniczych oraz usunięcie kompresora
  • dwustopniowy układ rozdrabniania urządzeń
  • układ automatycznej separacji surowców
  • układ odsysania i oczyszczania gazów procesowych
  • układ pomiaru stężeń gazów i neutralizacji azotem


Obejrzyj film z przetwarzania urządzeń chłodniczych w zakładach REMONDIS.


 

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.