Technologie przetwarzania

Dyrektywa WEEE oraz Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stawiają wysokie wymogi w zakresie technologii do przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki ”know-how” oraz nowoczesnym instalacjom REMONDIS jest w stanie zapewnić odpowiednie poziomu odzysku i recyklingu dla wszystkich grup odpadów. Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo niszczenia danych znajdujących się na nośnikach danych oraz pewność zniszczenia znaków firmowych znajdujących się na urządzeniach.

  CRT_dismantling_m  

Przetwarzanie TV i monitorów

odsysanie-CFC_m  

Przetwarzanie sprzętu
chłodniczego

SDA_Input_m

Przetwarzanie sprzętu
małogabarytowego

 

                                 

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.