Podsumowanie Konkursu Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady

 

konkurs mistrz recyklingu

Konkurs Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady zorganizowany został przez Fundację Chlorofil, a partnerem w zakresie ZSEiE był Electro-System. Celem konkursu była edukacja ekologiczna dzieci klas 3-6 szkół podstawowych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska oraz Marszałków Województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Laureaci Konkursu:
I miejsce - Ekozespół Koła Ekologicznego ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
II miejsce - Ekozespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
III miejsce - Ekozespoły Recyklersi i Eko team, z ZSSO Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach

W konkursie oprócz nagród głównych przyznano 10 wyróżnień.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Obrońców Westerplatte z Gostynina, którzy zajęli II miejsce w konkursie, zwiedzili część zakładu REMONDIS Electrorecycling w Błoniu i dowiedzieli się jak przebiega recykling elektroodpadów, a w szczególności demontaż urządzeń chłodniczych. Przed wizytą na hali demontażu uczniowie wysłuchali krótkiej prezentacji o tym dlaczego i jak przetwarzamy zużyty sprzęt i czym w praktyce jest recykling. Prezentację prowadził Dyrektor Techniczny dr inż. Robert Wawrzonek. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu recyklingu ZSEiE. To czysta przyjemność, gdy można patrzeć jak młodzież żywo interesuje się ochroną środowiska oraz prawidłowym przetwarzaniem elektroodpadów.

 

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.