organizacja-odzysku_m

 

   „Zadowolenie Klienta i rzetelne
   wypełnianie powierzonych nam
   zadań – to nasze priorytety.“


Organizacja odzysku  

 

Electro-System S.A. należy do renomowanej Grupy REMONDIS działającej od lat w wielu krajach Europy i całego świata w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.


Celem działania Electro-System jest organizacja przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu, a także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.


W imieniu Przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny  na rynek Polski, którzy:

  • produkują i sprzedają sprzęt pod własnym oznaczeniem,
  • sprzedają pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
  • prowadzą działalność związaną z importem lub wewnątrz-wspólnotowym nabyciem sprzętu.


realizujemy obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)


Z naszych usług korzysta już ponad 600 Klientów.


Nasze atuty:

  • Indywidualne podejście do Klienta – Każdy przedsiębiorca jest dla nas równie ważny.Gwarantujemy pomoc merytoryczną we właściwym wypełnianiu obowiązków zakresie gospodarki odpadami.
  • Ogólnopolski system zbiórki zużytego sprzętu w oparciu o liczne oddziały komunalne Grupy REMONDIS.
  • Kompleksowość usług – w ramach Grupy REMONDIS oferujemy współpracę także w zakresie obowiązków związanych z wprowadzaniem produktów w opakowaniach oraz baterii i akumulatorów

 

Potrzeby Klienta i Jego ocena działania naszej organizacji jest dla nas priorytetem.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, który stanowi gwarancję wiarygodności naszego przedsiębiorstwa wobec obecnych i przyszłych kontrahentów.

W trosce o sprawy środowiska oraz zainteresowani osiąganiem efektów działalności środowiskowej poprzez nadzorowanie wpływów swoich działań na środowisko wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004

Przyznanie certyfikatów naszej Organizacji przez niezależną, zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną jest dowodem na to, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie, uwzględniając oczekiwania Klientów i zachowując wysokie standardy w ochronie środowiska.


Dane rejestrowe:
Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna                 
wiecej ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa


Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr
wiecej KRS 0000322739
wiecej NIP: 529-176-26-44

wiecej REGON: 141711631

wiecej Kapitał zakładowy 5.000.000 zł (pokryty w całości wkładem pieniężnym, nie pochodzi z pożyczek i kredytów, ani nie jest obciążony w jakikolwiek inny sposób)
wiecej Numer rejestrowy BDO: 000001153
wiecej Wdrożone systemy zarządzania: Zarządzanie jakością ISO 9001:2008,

wiecej Zarządzanie środowiskowe ISO 14001:2004

9001 pol tc lp        14001 pol tc lp
Adres do korespondencji:

Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna
ul. Ekologiczna 2,
05-870 Błonie


certyfikat_wiarygodnosci_maly 

 

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.