oferta_m

 

   „Przejrzyste zasady współpracy i
   profesjonalne doradztwo.“


Oferta  


Usługi Electro-System skierowane są zarówno do podmiotów wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jak i działających w sektorze B2B.

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zapewnia kompleksową obsługę Wprowadzających w zakresie realizacji ich obowiązków związanych z:

 • organizacją sieci zbierania oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu,
 • organizacją przetwarzania, odzysku/recyklingu i unieszkodliwiania zebranego zużytego sprzętu,
 • osiągnięciem wymaganych poziomów zbierania, odzysku, w tym recyklingu
 • sporządzaniem sprawozdawczości do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych.


Współpraca z Electro-System to czysta korzyść dla Klienta wynikająca z oszczędności i bezpieczeństwa współpracy.

Nie ponosicie Państwo kosztów:

 • zabezpieczenia finansowego.
  W przypadku samodzielnego rozliczania obowiązków, Firmy wprowadzające sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych muszą wnieść zabezpieczenie finansowe w wysokości iloczynu stawki opłaty produktowej (1,80 zł/kg) i masy sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym,
 • ewentualnych opłat produktowych.
  Organizacja przejmuje odpowiedzialność za ewentualne kary wynikające z nie wywiązania się z ustawowych obowiązków.
 • publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości 0,1% osiąganych przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu.
  Organizacja w ramach podpisanej umowy przejmuje od Wprowadzającego obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.