Electro-System partnerem dla Klimatu 2013

Z dumą informujemy, że Electro-System został certyfikowanym Partnerem dla Klimatu, potwierdzając tym swoje zaangażowanie w kwestie ochrony przyrody i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Celem "Partnerstwa dla Klimatu" jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu.

W ramach tej Platformy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o zróżnicowanym charakterze, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które mają na celu zwiększanie wiedzy społecznej z zakresu ochrony klimatu.

Partnerami "Partnerstwa dla Klimatu" są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet.

certyfikat-Partnerstwo-dla-klimatu 

 

 

 

 

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.