prawo_m

 

   „Na bieżąco śledzimy zmiany
   w przepisach prawnych
   i pomagamy w ich interpretacji.“


Prawo  

 

DYREKTYWA NR 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r.w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
Dz.U. 2005 Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami, (tekst ujednolicony)

Obowiązujące akty wykonawcze do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
    

Obowiązujące akty wykonawcze do Ustawy o bateriach i akumulatorach:

/images/stories/prawo/dyrektywa_baterie.pdf

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S. A.